СЕКОЈ ДЕН, СЕКОЈ ГЕСТ

ЕДЕН МОЖЕ ДА НАПРАВИ РАЗЛИКА

illy има еден сон

Да го нудат најдоброто кафе во светот и насмевка на лицето на оние коишто го пијат.

illy има една обврска

Да промовираат стил на живот кој го почитува човекот и околината и да станат Carbon Neutral до 2033 година, за 100-годишнината од нивното основање.

ИМАМЕ САМО ЕДЕН СВЕТ

Свет уникатен како предизвиците што можеме да ги надминеме само ако дејствуваме заедно за да го заштитиме

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *