КАКО НИЕ ГО ПРАВИМЕ СВЕТОТ ПОДОБАР?

Научете повеќе за иницијативата Светски ден на општеството 2021.

Да се направи разлика значи да се грижиме за нашата планета. За да имаме големо влијание, мора да започнеме од мали нешта.

Споделете ги секојдневните активности во вашиот живот кои навистина прават разлика за нас и за околината.

Означете #OneMakesTheDifference на вашите објави на социјалните мрежи и искажете го вашето влијание врз одржливоста.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *